Caperi Pantelleria

Turismo trapani
sosire
dormit
Deplasãri
fãcute & vãzute
  zona rezervatã
unde se poate dormi

Pdf Mini Guides
TTS2020
pentru turiºti


principalele localitãþi

cum sã ajungem
Pantelleria. Fiore di cappero

Caperi - Pantelleria

Pantelleria e þara caperilor.

Terenul de origine vulcanicã ºi clima caldã-umedã au creat condiþii ideale pentru caperi. Caperul are un gust ºi un miros deosebit. Creºte în toatã insula pe stânci, în mod spontan.

Planta caperului aparþine familiei capparidaceelor. Caperul are un trunchi lemnos, iar partea superioarã e erbacee, ajungând o înãlþime medie de 30-35 cm. Frunzele sunt rotunde ºi cãrnoase de un verde închis cu nuanþe roºcate.

Caperii de culoare trandafirie sunt culeºi între lunile mai ºi iunie, imediat ce rãsar. Maturaþia vine dupã ce au fost culeºi în timpul prelucrãrii. Caperi se pun în saramurã o sãptãmânã ºi apoi se scurg fiind conservaþi în butoaie de lemn cu sare groasã marinã, eliminându-se gustul amar.

Apa pe care o conþin caperi ºi sarea adãugatã fac o altã saramurã care favorizeazã conservarea. Dupã aceea se scurg din nou, sunt din nou sãraþi ºi puºi în alte butoaie. Vor fi mestecaþi în fiecare zi timp de zece zile, dupã care se conservã în borcane de sticlã închise ermetic.

Caperi din Panteleria au obþinut marca Igp. (Indicaþie Geograficã Protejatã). Caperi e un ingredient folosit foarte des în bucãtãria mediteraneeanã, datoritã gustului sãu particular. E folosit în multe reþete de la aperitiv la paste ºi pânã la garnituri. Se spalã bine înainte de a fi folosit datoritã sãrii în exces.

alte informaþii

 

 

structuri recomandate
manifestãri
îtîlniri & evenimente