Rezerva Naturalã Pantelleria

Turismo trapani
sosire
dormit
Deplasãri
fãcute & vãzute
  zona rezervatã
unde se poate dormi

Pdf Mini Guides
Salemi Autoservizi
pentru turiºti


principalele localitãþi

cum sã ajungem
Pantelleria. Lago di Venere 2

Rezerva Naturalã - Pantelleria

În regiunea Trapani existã o insulã care se apropie foarte mult de Africa, chiar dacã ea aparþine Siciliei. E un paradis de culori, parfumuri ºi arome, dar ºi de peisaje aspre care îþi taie respiraþia. Ceea ce uimeºte e contrastul care se creazã: verdele vãilor ºi viþei de vie, albastrul mãrii, aurul ciorchinilor de struguri; toate într-o insulã unicã.

Tot aici se gãsesc izvoare de origine vulcanicã cu ape termale, lacul Specchio di Venere ºi multe altele. Colindând insula se pot admira construcþiile caracteristice arabilor care se numesc „dammusi”. Sunt case cu tavane în formã de cupolã ºi cu pereþi groºi care protejeazã locuinþele de razele soarelui. Aceste clãdiri demonstreazã importanþa ºi influenþa culturii arabe în zonã.
Pantelleria.

Din pãcate unde o sã debarcaþi nu o sã puteþi vedea multe locuri datoritã bombardamentului din ultimul rãzboi mondial. Dacã parcurgeþi câþiva kilometri o sã rãmâneþi uimiþi deoarece o sã vã gãsiþi într-un alt univers. Rezerva Naturalã este centrul insulei ºi se prelungeºte spre coastã.

Tot aici se înalþã „Montagna Grande”. Mediul înconjurãtoe e variat datoritã originii vulcanice ºi e format din mase vulcanice suprapuse care s-au creat în diverse epoci. Zona nordicã s-a format în urma unei activitãþi vulcanice recente, iar zona centru-nord se poate asemãnã unui beauty-farm natural datoritã lacului Specchio di venere. Aici întâlnim numeroase izvoare termale ºi sulfurice.

Cine viziteazã Panteleria are posibilitatea de a vedea locuri încântãtoare ºi poate gusta mâncãruri ºi produse tipice. Colindând insula se poate observa cum popoarele dominatoare au influenþat cultura ºi modul de viaþã al locuitorilor. Întâlnim pietre funerare aparþinând unui popor venit din Tunisia (epoca neoliticã); „Balata dei Turchi”, etc.

Instituþie administrativã - Societatea Regionalã Pãduri ale Statului a Regiunii Sicilia C/da Siba-Pantelleria – Tel: 0923 916524

Cum se soseºte - Cu vaporul (www.siremar.it ºi www.usticalines.it) ºi de la Mazara de Vallo (www.siremar.it).
Cu avionul: Multe companii au zboruri spre Pantelleria, aeroportul local fiind unul dintre cei mai importanþi din Sicilia.

Pantelleria. Lago di Venere 1
alte informaþii

 

 

structuri recomandate
manifestãri
îtîlniri & evenimente